Erfarna och
mångsidiga arkitekter

RUNDAHL arkitektur framhäver projektets karaktär och platsens själ tillsammans med våra kunder, vilket alltid är en spännande och intressant uppgift. Vår speciella styrka är att tidigt och snabbt få fram trevliga, spännande och funktionella lösningar i projekten. Dessutom är vi bra på att på att förankra idéerna hos alla dem som berörs av projekten.

RUNDAHL Arkitektur
- Det mångsidiga arkitektkontoret

RUNDAHL Arkitektur betonar helheten i projekten och vi arbetar med byggnadsutformning, planarbete, markgestaltning, inredning, ljusdesign och grafisk design. Projekten i sig kan också vara av mycket skiftande karaktär. Mångsidigheten är viktig då bra idéer gärna ”smittar av sig” mellan olika typer av projekt. Detta ger i sin tur en spiraleffekt mot intressantare design.

Telefon:
031-722 79 90

Adress:
Södra Vägen 34
412 54 Göteborg